Kalender

 

Belydeniklas uitstappie - 3 Februarie 

 

Basaar - 2 Maart

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

Senior Lidmate Bediening
BOP: Bediening aan Ouer Persone


Teikengroep: Persone bo 60 jaar.

Doel: Fasiliteer ouer persone se inskakeling by en deelname aan aktiwiteite van die geloofsgemeenskap.
Aktiwiteite: Funksies deur die loop van die jaar soos vrugtefees, onthaal vir bejaardes, Sondag vir bejaardes, jaarlikse BOP-toer. Besoeke deur lidmate aan ouer persone wat dit besonder benodig.

 

Hugo Biermann          Tel 021 872 5776