Kalender

 

Belydeniklas uitstappie - 3 Februarie 

 

Basaar - 2 Maart

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

Belydenisaflegging

Belydenisaflegging vir ons Gr 11's vind in dieselfde jaar van hulle finalejaar kategese plaas (begin November; sien asb die kerkprogram vir die datum). 

Die groepleiers van ons finale-jaars sal betyds aan hulle kommunikeer wat van hulle verwag word om te kwalifiseer vir hierdie geleentheid en wat die betrokke sperdatums is.  In kort kom die op die volgende neer:

   - Jy sal jou geloofstorie moet skryf volgens 'n gegewe riglyn en moet inhandig.
 - Ons as groep gaan altyd middel Oktober op 'n mini "pelgrimstog".
 - Indien dit nie vir jou moontlik is om saam te gaan nie, sal jou groepleier jou nooi vir 'n persoonlike gesprek voor die datum van belydenisaflegging.
Die belydenisafleggings-geleentheid word as 'n spesiale aanddiens ingerig wat om 18:00 begin. Daar word egter van al ons voornemende belydende lidmate verwag om reeds 17:00 daar te wees vir die deurgee van die reëlings.

Dit is egter belangrik om te sê dat hierdie nie die enigste geleentheid is om belydenis af te lê nie.  Spesiale reëlings kan getref word.

Indien jy nie deel is of was van ons kategese nie en wel 'n belydende lidmaat van ons gemeente (en die NGK) wil word, kontak asb een van die leraars.

Navrae:  Ds Bernard - 021 872 4575