Kalender

 

Belydeniklas uitstappie - 3 Februarie 

 

Basaar - 2 Maart

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

 

Hoe gee ek my dankoffer?

 

Enige van die ondergenoemde metodes kan gebruik word om u dankoffer te gee:

 

  • Kontant/tjek:

Die wyksleier kom elke maand by u besoek aflê en u gee kontant of ‘n tjek aan hom/haar wat dit dan by die kerkkantoor inbetaal.

 

  • Debietorder:

U kan  ‘n debietordervorm voltooi en daarmee opdrag gegee dat die kerkkantoor elke maand óf op die 1ste óf op die 15de u bankrekening met u dankoffer mag debiteer en aan die kerk oorbetaal.

 

  • Internet betaling:

U doen self  ‘n internet-oorbetaling in die die kerk se rekening.

 

  • Koevertjie:

U kan soos volg daarmee handel:

 

  1. Self op Sondae in die bordjie gooi.
  2. Dit aan die wyksleier gee om dit na die kerkkantoor te bring.
  3. Dit in die kluis te gooi deur dit in die buite laaitjie te plaas.
  4. Dit self na die kerkkantoor bring. 
  • Jaarliks:

U dankoffer word jaarliks inbetaal dmv die metode wat u verkies  en soos dit u eie omstandighede pas.

  • Dankbaarheidsoffer

Daar is ook vier keer per jaar, in Maart, Mei, September en November, spesiale geleenthede vir 'n dankbaarheidsoffer bo en behalwe die gewone maandelikse dankoffers. Elke huishouding ontvang hiervoor spesiale gekleurde koeverte.

 

  Bankbesonderhede:

 

Bank                             :           Nedbank, Paarl

Takkode                        :           198765

Rekeningnaam               :           NG Kerk Paarlberg

Rekeningnommer           :           1470050986