Kalender

 

Belydeniklas uitstappie - 3 Februarie 

 

Basaar - 2 Maart

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

Eredienste
Ons as gemeente is baie opgewonde oor wat tydens ons weeklikse ontmoeting met mekaar en met God gebeur!  Ons probeer ook voortdurend saam in geloof onderskei hoe ons dit Godverheerlikend, geloofsvormend én inspirenend kan hou in lyn met ons geloofstorie.  Gee asb vir ons terugvoer oor hoe u ons eredienste beleef.
Die basiese inligting is as volg:
Ons het regdeur die jaar net een erediens om 09:00 die oggend.
Tydens skoolkwartale word die begeleiding elke Sondag deur beide die orrel en die orkes behartig. Tydens kategese-uitnaweke en vakansies wissel die orkes en die orrel beurte af.
Spesiale dienste (Doop, Nagmaal en Feesdienste) word op die almanak aangedui.