Kalender

 

Belydeniklas uitstappie - 3 Februarie 

 

Basaar - 2 Maart

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

Nuwe lidmate

Ons is opgewonde oor elkeen wat die Here tot ons gemeente toevoeg.  As jy dalk onlangs ingetrek het of graag by ons gemeente wil aansluit, kan jy een van die volgende weë gebruik:


-  Vul tydens die erediens een van

   die blou vorms in, wat in die kerkbanke

                         beskikbaar is, en gooi dit in die

                         kollektebordjie.  Een van die predikante

                         sal met jou in kontak wees om 'n besoek

                         te reël en seker te maak dat die nodige

                         papierwerk afgehandel word.

 


                    -  Maak sommer self 'n draai by die

                       kerkkantoor (08:30-12:30) en ontmoet

                       ons vriendelike kantoormense!  Hannelie

                       sal jou help om die vorm in te vul en sal

                       sorg dat jou/julle lidmaatskap aangevra

                       word.  Sy sal ook een van die leraars in

                       kennis stel om 'n draai by jou/julle te

                       kom maak.

LW.  As jy aan 'n ander denominasie as die NG-Kerk behoort, geld reëlings uniek tot jou spesifieke situasie en sal die proses deur een van die predikante aan jou verduidelik word.


Kontak:

Een van die leraars of die kerkkantoor (021 872 8072)