Kalender

Aswoensdag - 14 Februarie (Lydenstyd begin)

 

Basaar - 3 Maart (Waar help jy?!)

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

09
Maa
2016

Sinodale brief - Maart 2016

In hierdie brief spreek ons Moderatuur die moeilike situasie aan waarin ons onsself bevind in ons land...