Kalender

 

Belydeniklas uitstappie - 3 Februarie 

 

Basaar - 2 Maart

revolusion-FB1

 

families-FB1

 

Wes Kaap sinodePaarlbergtoring

104_0427

Picture2

Picture_3

Ons Roeping

 

Ons glo die Here wil by Paarlberg gemeente 'n ruimte skep waar mense met vrymoedigheid kan nader kom om Hom te ontmoet, beter te leer ken en gevorm te word as sy volgelinge. Ons besef om getroue dissipels of navolgers van Jesus Christus te wees, vra waagmoed. Ons wil graag getrou wees aan hierdie roeping.